Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει!

Σχεδόν κάθε χώρα στην Ευρώπη είναι έτοιμη για την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Ορισμένες χώρες έχουν αναπτύξει έναν εθνικό ιστότοπο με επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την Πρωτοβουλία και το Βασικό Εισόδημα.


Για παράδειγμα
Οι Γερμανοί έχουν δημιουργήσει έναν υπέροχο ιστότοπο με πολλές πληροφορίες:  ebi-grundeinkommen.de

"Pour les gens Francophone", δημιουργείται ένα βίντεο για το σκοπό αυτό: Les Gens

%d bloggers, όπως αυτό: