Συμμετοχή του # ECI-UBI στο Συνέδριο για το Μέλλον της Ευρώπης #COFE

Συμμετοχή των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών στις ολομέλειες των συνεδριάσεων και στα φόρουμ πολιτών στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (COFE)

 

Αγαπητέ κ. Guy Verhofstadt, ευρωβουλευτής, συμπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του συνεδρίου για το μέλλον της Ευρώπης

Αγαπητή κυρία Dubravka Šuica, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνεδρίου για το Μέλλον της Ευρώπης

Αγαπητή κα Iratxe Garcia-Perez, ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εκτελεστικής επιτροπής του συνεδρίου για το μέλλον της Ευρώπης

Αγαπητέ κ. Manfred Weber, ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εκτελεστικής επιτροπής του συνεδρίου για το μέλλον της Ευρώπης

Αγαπητέ κ. Gerolf Annemans, ευρωβουλευτής, παρατηρητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εκτελεστικής επιτροπής του συνεδρίου για το μέλλον της Ευρώπης

Αγαπητέ κ. Helmut Scholz, ευρωβουλευτής, παρατηρητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εκτελεστικής επιτροπής του συνεδρίου για το μέλλον της Ευρώπης

Αγαπητέ κ. Daniel Freund, ευρωβουλευτής, παρατηρητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εκτελεστικής επιτροπής του συνεδρίου για το μέλλον της Ευρώπης

Αγαπητέ κ. Zdzisław Krasnodebski, ευρωβουλευτής, παρατηρητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εκτελεστικής επιτροπής της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

 

Αγαπητή κυρία ή κύριε,

η διαδικασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η πρώτη ολομέλεια πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2021. Στις 22/23.10.2021 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη σύνοδος ολομέλειας, από τον Ιανουάριο του 2022 θα πραγματοποιηθούν και άλλες ολομέλειες.

Από την 1η έως τις 3 Οκτωβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Φόρουμ των Ευρωπαίων Πολιτών, με θέμα το θέμα της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών (Πίνακας 3: Οικονομία, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Απασχόληση). Από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2021 το δεύτερο και από τις 7 έως τις 9 Ιανουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί το τρίτο φόρουμ πολιτών για το θέμα αυτό.

Βλέπω: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf

 

Πιστεύουμε ότι οι τρέχουσες Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας μας για τους Ευρωπαίους Πολίτες «Έναρξη Απεριόριστων Βασικών Αποτελεσμάτων (UBI) σε ολόκληρη την ΕΕ», θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις ολομέλειες και στα θεματικά συναφή φόρουμ πολιτών και πρέπει να κληθούν να το πράξουν.

Το επιχείρημά μας για αυτό είναι ότι τα μελλοντικά ζητήματα της ΕΕ που εκπροσωπούνται από τις Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών έχουν τη συγκατάθεση αρκετών δεκάδων χιλιάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη στη διαδικασία συζήτησης για το Μέλλον της Ευρώπης και Πρέπει να ζητείται η γνώμη των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών.

 

Επιπλέον, η συμμετοχή των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στις ολομέλειες και στα αντίστοιχα φόρουμ πολιτών θα αύξανε το επί του παρόντος πολύ χαμηλό επίπεδο συνειδητοποίησης του μέσου συναπόφασης της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Δείτε: Περίληψη έρευνας YouGov,

https://eci-ubi.eu/wp-content/uploads/2021/05/YouGovSurvey-Summary.pdf  

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών συμμετέχει επίσης επιτυχώς στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Συνεδρίου για το Μέλλον της Ευρώπης.

Βλέπω: https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556

 

Αγαπητή κυρία ή κύριε,

Προσβλέπουμε με ελπίδα σε μια έγκαιρη και θετική απάντηση.

Με αγάπη,

Εκπρόσωποι, μέλη της ομάδας διοργανωτών και μέλη της ομάδας συντονισμού της

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Έναρξη άνευ όρων βασικών αποτελεσμάτων (UBI) σε ολόκληρη την ΕΕ»

 • Κλάους Σάμπορ - Αυστρία
 • Ρόναλντ Μπλασκέ - Γερμανία
 • Michele Gianella - Ιταλία
 • Evamaria Langer-Dombrady - Ουγγαρία
 • Λυ Κατεκόντζι - Γαλλία
 • Ιβάιλο Κιρίλοφ - Βουλγαρία
 • Άγγελος Μπράβο - Ισπανία
 • Μιχαέλα Κέρσταν - Γερμανία
 • Άγια Λάσμαν - Λετονία
 • Heinz Swoboda - Αυστρία
 • Jaanus Nurmoja - Εσθονία
 • Λεοπόλντο ντελ Πράδο - Ισπανία
 • Ζίτα Στόκγουελ - Ουγγαρία
 • Juha Uski - Φινλανδία

 

23 2021 Ιουλίου

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Ξεκινήστε το Unconditional Basic Έσοδα (UBI) σε ολόκληρη την ΕΕ «
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Πρωτότυπο γράμμα: 21 - 07 - 23 ECI στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

%d bloggers, όπως αυτό: