Πιστεύετε ότι οι μεταφράσεις δεν γίνονται σωστά;

Ορισμένες αντιδράσεις επισκεπτών αφορούν τις κακές μεταφράσεις των εγγενών αγγλικών ιστοσελίδων μας. Δεν γίνονται αυτόματα από τη Μετάφραση Google. Είμαστε σε θέση να διορθώσουμε τις μεταφράσεις. Μπορείτε να βοηθήσετε στην επεξεργασία αυτών των σελίδων επικοινωνώντας με τον εθνικό συντονιστή ή τον webmaster μέσω τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Έχουμε έναν ειδικό πρόγραμμα για να επεξεργαστείτε τη γλώσσα των σελίδων on-line.

Έχετε υπογράψει ήδη το ECI-UBI και γίνετε ένα από τα εκατομμύρια;

%d bloggers, όπως αυτό: