Ο στόχος μας είναι να καθιερώσουμε την εισαγωγή βασικού εισοδήματος άνευ όρων σε όλη την ΕΕ, το οποίο θα διασφαλίζει σε κάθε άτομο την υλική του διαβίωση και τη δυνατότητα να συμμετέχει στην κοινωνία ως μέρος της οικονομικής της πολιτικής.

Ο στόχος θα επιτευχθεί παραμένοντας εντός των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην ΕΕ από τις Συνθήκες.

Ζητάμε από την Επιτροπή της ΕΕ να υποβάλει πρόταση για βασικό εισόδημα άνευ όρων σε όλη την ΕΕ, το οποίο θα μειώνει τις περιφερειακές ανισότητες προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ.

Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία το 2017 λέει, ότι «η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα υποστηρίξουν επίσης αποτελεσματικά, βιώσιμα και δίκαια συστήματα κοινωνικής προστασίας για τη διασφάλιση βασικού εισοδήματος» για την καταπολέμηση της ανισότητας.

Δεν μπορείτε να υπογράψετε άλλο!
Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα

Για περισσότερα στοιχεία δείτε: UBI-europe.net

 

Εφαρμόστηκε περαιτέρω παράταση της περιόδου συλλογής! Δείτε το pdf

Διάβασε περισσότερα

Θέλεις να βοηθήσεις την εκστρατεία;

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να γίνετε μέλος της ομάδας!. 

  Όνομα (υποχρεωτικό)

  Επώνυμο (υποχρεωτικό)

  Email (υποχρεωτικό)

  Χώρα (υποχρεωτικό)

  Δεξιότητες

  Σχόλια


  Αποδοχή όρων (υποχρεωτικό)
  Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, αποδέχεστε την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.